Blog

Logoların hazırlanması Logoların hazırlanmasında rəng seçimi və koloristikanın əhəmiyyəti.

Logoların hazırlanmasında rəng seçimi və koloristikanın əhəmiyyəti.

Logonun hazırlanmasında mühüm mərhələlrdən biri rəng seçimidir. Statistikaya əsasən alıcının logonu görəndə diqqət verdiyi birnci məqam rəngdir, və 60% hallarda alıcının seçiminə məhz bu faktor təsir göstərir. Rənglərin mənalarına və onlara məxsus auralarına fikri verməklə, özünüz üçün ideal loqonu yarada bilərsiniz.Təqdim olunan məqalədə rənglər haqqında sizə maraqlı olacaq məlumatlar verilmişdir.

1.Rənglərin mənaları və müştəriyə təsiri.

1.1. Qırmızı.

Qırmızı rəngin güc,çeviklik,gənclik,güvən kimi mənaları vardır. Vurğulanan rəng insanın sinir sisteminə güclü təsir göstərdiyindən,daha çox dinamika (hərəkət) və ya tez diqqəti cəlb etmək üçün istifadə olunur. Yemək məntəqələri(xüsusi ilə fast food),idman zalları və ya enerji içikləri kimi olan sahələrdə adətən istifadə olunur.

1.2. Qara.

Qara rəng zəriflik,keyfiyyət, lüks kimi əlamətlərin göstəicisidir.Adətən qara rəngə üstünlük tutan brendlər,müştərilərin zərifliyə və elegantlığa olan maraqlarını nəzərə alırlar. Daha çox qara rəngli loqolar ağ rəng ilə istifadə olunur,monoxrom (ağ-qara) formsında əksini tapır.

1.3. Ağ.

Saflıq,sadəlik və təravət-ağ rəng ilə assosisiya olunan anlayışlardılar. Neytral rəng olaraq,ağ,adətən fon kimi digər rəngləri vurğulamaq və aydınlatmaq üçün istifadə olunur. Təcrübədə,daha çox texnologiya şirkətləri,səhiyyə və lüks brendlər tərəfindən üstünlük verilir.

1.4. Sarı.

Xoşbəxtlik,optimizm,sevinc-sarı rəngi xarakterizə edən əlamətlərdir. Qırmızı rəng kimi,müştəriləri hərəkətə çağıran bir rəngdir və yemək sənayəsi,uşaqlara yönələn xidmətlərdə və avtomobil sənayəsində isitfadə olunur. Məhşur yemək məntəqəsi olan “McDonald’s”-ın məhz sarı və qırmızı rənglərə üstünlük verməsi heç təsadüf deyil-fast food məntəqəsi olaraq,logosu, müştəriləri sanki hərəkətə və çevikliyə çağırır.

1.5. Yaşıl.

Yaşıl rəng harmoniya,balans, sakitlik və sağlamlıq göstəricisidir. Əgər Siz loqonu çox da açıq rəngli və ya yüklənmiş etmək istəmirsinizsə,neytral rəng olan yaşıla üstünlük verə bilərsiniz. Sağlamlıq,eko-məhsullar və kosmetoloqiya kimi sahələrdə geniş istifadə olunur.

1.6. Göy.

Göy rəng soyuq rəng qrupuna aid olsa belə sakitləşdirir,fikirləri aydınlaşdırır və əminlik simvolu kimi çıxış edir. Maliyyə,hüquq,texnologiya və bank xidmətlərində geniş iştifadə olunur. Əgər müştərinin güvənini almaq istəyirisinizsə,göy rəngə mütləq üstünlük verin.

2.Rənglərin uyğunluğu.

Bir neçə elementdən ibarət olan loqolarda 2 və ya daha çox rənglərdən istifadə olunurkən mütləq o rənglərin uyğunluğuna fikir verilməlidi. Koloristikada “soyuq-isti” rənglər kimi bir neçə anlayışalr var,hansılar ki sizə uğurlu rəng seçimi üçün kömək edə bilərlər. İnternetdə geniş şəkildə “rəng sxemləri” mövcüddur,hansılar ki sizə gələcək seçiminizdə kömək göstərə bilərlər.

Yuxarıda əks olunan məlumatlara diqqət yetridikdən sonra, rənglərin,dərk etməsək belə, bizə və seçimlərimizə necə də təsir göstərdiyini görə bilərik. Bu məlumatları nəzərə olaraq,daha avantajlı (üstün) olub, sırf sizə uyğun ideal logonu yaratmaq daha da mümkün olacaqdır.

Müəllif haqqında

Guler Rahimova

Yeniliklərdən və təkliflərdən ilk siz xəbər tutun